פוליסה - נובמבר 2021

28 / 2021 נובמבר פוליסה www.polisa.news רפורמת הסוכן האובייקטיבי תיטיב עם סוכני הביטוח ותסיר את הטענות בדבר חוסר האובייקטיביות "רפורמת הסוכן האובייקטיבי תעשה בסופו של יום טוב לסוכני הביטוח ותסיר לשכת סוכני מהם את הטענות בדבר חוסר האובייקטיביות" – כך אומר מ"מ נשיא הוא אומר, כי בעיניו - כבר היום הסוכן פוליסה . בשיחה עם הביטוח, יוסי אנגלמן הוא אובייקטיבי ועושה את המיטב לטובת הלקוחות שלו, בין אם בעת הצירוף לביטוח ובחירת חברת הביטוח עם הכיסויים המתאימים ללקוח שיושב מולו, ובין אם בעת תביעה למימוש זכויות הלקוח מול חברת הביטוח או הגוף המוסדי. לאן הלשכה מנסה לקחת את הרפורמה הזו? אני סבור כי הרשות היא פרטנר לקידום ועידוד תהליכים ושיפור אנגלמן: המקצועיות של סוכני הביטוח, בין אם ברפורמת הסוכן האובייקטיבי ובין אם ברישיון הענפי החדש לסוכן ביטוח בתחום הבריאות. בהבנה שלי, הרשות מעניקה אוזן קשבת לבקשות של הלשכה בעניין ואנו שותפים לתהליך. אגב, אני מנסה להוביל הליך התמקצעות, שבו כפי שהלשכה פעלה לעשות שימוש לטובת הסוכנים, תורחב ההתמקצעות BDO בשלוחות הלימוד של מכללת והנגשת הלמידה לסוכנים תוך בניית תו תקן של הלשכה להערכות מקצועיתשל הסוכן בהשתלמויות שונות בנושאים שונים. הפיקוח מדבר, כאמור, על החלת רישיון מיוחד לסוכן ביטוח בריאות. מהי עמדת הלשכה בנושא? לשכת סוכני הביטוח פעלה נמרצות בעניין זה. אנו השתתפנו והשקענו אנגלמן: איגור שעות רבות בעניין במסגרת ועדת הבריאות בלשכה והעומד בראשה, , וזאת כדי לשפר ולטפל בנושא הרפורמה על מנת שהיא תהיה נכונה עבור מורי ציבור המבוטחים בישראל. אנו מאמינים שנראה את הפירות במסגרת התיקונים שיפורסמו בפוליסה החדשה. כיצד אתה רואה את תופעת השיווק הישיר בחברות הביטוח? האם וכיצד הלשכה פועלת בימים אלה לצמצם את התופעה? הלשכה לא מתערבת בהליכי השיווק של חברות הביטוח הישירות. אנגלמן: התהליך קיים בכל העולם. הלשכה מאמינה כי חברות הביטוח המסורתיות יודעות להעריך את הערך הרב הניתן בליווי האישי מצידו של סוכן ביטוח איכותי ומקצועי. הקמתם קרן לסיוע לסוכני ביטוח. מה התקציב שגויס ומה נעשה איתו? לכמה סוכנים סייעתם? ראשית מדובר בעניין מתמשך לטובת חברי הלשכה. הקרן נמצאת כיום אנגלמן: כהליך פיילוט. חשוב להדגיש כי מדובר על הליך לטווח רחוק. נפגשנו עם חברות הביטוח לשם השתלבותם ואנו ממשיכים בקידום המהלך, כתהליך שיהיה לאורך זמן. סוכנויות הביטוח של חברות כרטיסי האשראי מרחיבות את פעילותן ועובדות עם חלק ניכר מחברות הביטוח. האם מדובר מבחינתכם בעובדה מוגמרת או שיש בכוונתכם לחדש את המאבק? אם כן – באיזה כיוון? כפי שציינו, על פי גישתהמדינה, מדובר על תהליך של הרחבתהתחרות, אנגלמן: במסגרת עמדתה רשות הנחרצת של . אדגיש התחרות כי סוכני הביטוח לא מפחדים ולא חוששים מתחרות. אך עם זאת, חשוב לנו להיאבק על הוגנות עסקית, ועל כך שלא יינתן יתרון לא הוגן לאותן חברות אשראי מפאת המידע הרב המוחזק אצלן ביחס לכל האזרחים. חשובה מאוד ההפרדה בין מאגרי המידע, ואנו מצפים מהרשות כי תוודא את קיומה של הפרדה ברורה במאגרי המידע בין חברת האשראי לבין סוכנות הפרטיות, להגנת הרשות הביטוח, ברמה של פיקוח צמוד של הרשות, לרבות והכל במטרה למנוע זליגת מאגרי המידע. לאחרונה הוועד המנהל החליט להמליץ למועצה על פרישה של לשכת סוכני הביטוח מלהב, על רקע אי עמידה של לשכת עורכי הדין בהסכם לתמוך בנשיא להב מטעם לשכת סוכני הביטוח. האם וכיצד הפרישה מלהב תשרת את סוכני הביטוח? הרי התועלתלסוכניםמלהב לאמגיעהמהשפעהעל להב, אלאמשימוש ביכולות להב לטובת סוכני הביטוח. הוועד המנהל של הלשכה קיבל החלטה להמליץ למועצה לנתק את אנגלמן: הקשר עם להב, וזאת על רקע אי העמידה של להב בסיכום שנערך מול הלשכה. עם זאת, הנושא עדיין לא נסגר ויעלה לדיון במועצה, על מנת לקבל החלטה סופית - הן ביחס לעלות דמי החבר השנתיים בלהב וכן בשאלה העקרונית האם החברות בלהב מסייעת ללשכה ולחבריה בפעילות השוטפת. מה עמדתך, כנשיא הלשכה בפועל, ביחס לכוונה להדיח מאות חברי לשכה, שחלקם טוענים שהם משלמים את כל הסכומים שביקשו מהם? ראשית אני רוצה לתקן אותך. לא הודחו חברים, אלא בוטלה חברותם אנגלמן: של חברים, אשר לצערי, בחרו שלא לשלם את דמי החבר השנתיים. בית הדין של הלשכה אמר את דברו וכמוסד ראוי ומכובד בלשכה, יש לכבד את הכרעותיו. עשינו ככל שיכולנו כדי לשמר את הלקוחות ולשמחתנו, אנו מסיימים את השנה ללא פגיעה מהותית בהיקף חברי הלשכה. תוצאה מיטבית זו הינה דוגמה לעוצמה של הלשכה וההבנה של סוכני הביטוח, כי לשכה חזקה תפעל לרווחתם ושיפור מעמדם של סוכני הביטוח בישראל. מהעמדתך ביחסלמאבקהמשפטי נגדפעילי לשכהשמתחו ביקורתעלהלשכה? אנו חיים במדינה חופשית, אך עם כל הצער, יש גבול דק מאוד בין אנגלמן: אמירות שניתן לומר אותן לבין אמירות פוגעניות נגד הארגון ומתנדביו. אנו, כוועד מנהל, ראינו חשיבות עליונה לנקות את השיח ברשתות בעניין זה. אין זה המקום להזכיר את האמירות המקוממות אשר נשמעו, על ידי חברי לשכה אשר נתנו דרור ללשונם מתוך מטרה לפגוע במוסדות הלשכה ומתנדביה - למצב שכזה אנו לא ניתן יד. עם זאת, ביקורת ראויהמתוךשיחמכבד היא דבר ראוי בכל מקום ובכל ארגון ואנו נמשיך לפעול במנעד הדעות הקיים של החברים, תוך הוקעת אמירות פוגעניות. כבר היום הסוכן הוא אובייקטיבי ועושה את המיטב לטובת הלקוחות שלו, בין אם בעת הצירוף לביטוח ובחירת חברת הביטוח עם הכיסויים המתאימים ללקוח שיושב מולו, ובין אם בעת תביעה למימוש זכויות הלקוח מול חברת הביטוח או הגוף המוסדי עם יוסי אנגלמן, מ"מ נשיא לשכת סוכני הביטוח שיחת פוליסה

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=