פוליסה - נובמבר 2021

48 / 2021 נובמבר פוליסה www.polisa.news תביעות ייצוגיות בעולם הביטוח לאור פסק דין חורב כמבטחים המעניקים כיסוי ביטוחי למבוטחים גדולים הנתבעים כבעלי ה"כיס העמוק", חברת הביטוח לעיתים קרובות נכנסת בנעלי המבוטחת ומעניקה כיסוי מלא או חלקי בהליכי התובענה הייצוגית. מטבע הדברים, מעורבותם של מבטחי המשנה גם היא יכולה להיכנס לפעולה מאחורי הקלעים. נתח גדול של תובענות ייצוגיות צרכניות מוגש בשנים האחרונות ישירות כנגד חברות הביטוח, בענפי הביטוח השונים, באשר לתניות הפוליסה, תנאי התשלום, וטענות להטעיות בגביית הפרמיות. רק לאחרונה בתיק , נדחתה בקשה לאישור כלל ביטוח שבו ייצגנו במשרדנו את חברת מיליון שקל שהוגשה נגד כלל ביטוח 100 תובענה ייצוגית בהיקף של בטענה שהחברה גורעת חלק מתגמולי הביטוח של התלמידים במסגרת גולדברג נ' כלל 5396-09-17 ) ביטוח תאונות אישיות (ת.צ. (מחוזי ת"א .) חברה לביטוח עם כניסת התקנות החדשות ועידודם של בתי המשפט לפנות להליכי גישור, עולה השאלה באילו מקרים לפנות לגישור, כיצד בוחרים את המגשר המתאים לסכסוכי ביטוח שכאלו ומהם השיקולים בהליך זה. גישור בתובענה ייצוגית ביטוחית מחייב פנייה למגשר בעל ידע בתחום הביטוח, בנוסף להבנה בתחום המסחרי והצרכני. המדובר בתביעות בסכומים גבוהים, בהן הקבוצה היא גדולה ביותר, ואשר לעיתים פותחות גל של תביעות ייצוגיות דומות הבאות בעקבותיהן. על כן, סיום מוצלח של הליך גישור בתחומים אלו חייב לכלול את כל הקבוצה ובמקרים בהם נדרש מנגנון, לוודא כי המנגנון לפיצויים יענה על כל הספיחים שעלולים לעלות בקרב תתי קבוצות של מבוטחים. 48536- (ת"צ רונן רות לאחרונה ניתן פסק דין חורב על ידי כבוד השופטת ) ובו מכירה השופטת רונן בחשיבות חורב נ' פועלים אי.בי.אי ואח' 12-17 היותו של המגשר מומחה בתחום הנידון. לדבריה, "הליך הגישור עשוי בהחלט לסייע לבית המשפט בבואו לבחון את הסכם הפשרה. זאת בעיקר כאשר המגשר ערך יחד עם הצדדים בירורים עובדתיים ובירורים הקשורים בנושאים שבמומחיות, תוך התייחסות לרקע העובדתי הנדרש ולטענות הצדדים. בבירור נושאים כאלה עשויה להיות למגשר עדיפות על פני בית המשפט". עם זאת, בפסק דינה משנה השופטת רונן את תפקידו של המגשר ומעניקה חשיבות קריטית למכתב המגשר אותו הוא מצרף להסכם אליו הגיעו הצדדים. בית המשפט קבע כי גם המגשר אינו נטול אינטרסים, והמליץ לבתי המשפט שלא לראות הסכמי פשרה שהושגו באמצעות גישור כעדיפים על הסכמים אחרים, מבלי לבחון לעומק את תהליכי הגישור וההסכמות שהושגו במהלכו. על כן, בין אם ההסדר בין הצדדים הושג עם או בלי סיועו של מגשר, על בית המשפט לבחון את ההסכם "באופן מדוקדק ויסודי ולבחון האם הם ראויים, הוגנים וסבירים ומשרתים את טובתה של הקבוצה. היינו, העובדה שהסדר הושג בסיוע המגשר, איננה מספיקה כשהיא לעצמה כדי להביא את בית המשפט לאשר את ההסדר". פסיקה זו מעוררת שאלות כבדות משקל באשר לתפקידו של המגשר, שכן עד כה על הצדדים המתדיינים היה לשכנע את בתי המשפט בהולמות ההסדר אליו הגיעו. יש להניח שסוגיה זו תמשיך ותידון בערכאות. עם זאת, ברי כי בית המשפט בבואו לבחון הסדרי גישור לא יסתפק ב"חותמת" המגשר, אלא יידרש אף יותר מבעבר לשאלה מה היו השיקולים שהובילו להסדר כפי שהושג, ומן הראוי שהצדדים ינמקו באופן מלא בפני בית המשפט שיקולים אלו בעת שמוגש הסדר גישור לבית המשפט. מאת עו"ד אורלי נשיץ מייצגת ומגשרת בתביעות ייצוגיות ביטוחיות w ww.gish.co.il • בפסק דין חורב מכירה השופטת רות רונן בחשיבות היותו של המגשר מומחה בתחום הנידון • עם זאת, בפסק דינה משנה השופטת רונן את תפקידו של המגשר ומעניקה חשיבות קריטית למכתב המגשר אותו הוא מצרף להסכם אליו הגיעו הצדדים

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=