פוליסה - נובמבר 2021

52 / 2021 נובמבר פוליסה www.polisa.news הניב רווחים יפים באלמנטרי ובמיוחד 2021 החציון הראשון של שנת בהשוואה לחציון אשתקד. מיליארד שקל בחציון 12.46( מיליארד שקל 13.13- התפוקה הגיעה ל מיליארד 1.052( מיליארד שקל 1- אשתקד) והרווחיות חצתה את גבול ה .)!(6 מיליון שקל אשתקד) - פי 176 שקל ולעומת מיליארד שקל שנתי 2- הרווחיות של החציון הראשון הינה בקצב של כ 1.5- -בהחלט בסטנדרטים מעל הממוצע הרב שנתי (בעשור האחרון כ מיליארד שקל בממוצע). בחציון אשתקד ) התרומה 2020( השלילית של הקורונה הביאה מיליארד שקל) עקב 1- לרבעון ראשון קטסטרופלי (הפסד של למעלה מ 1.2 הנפילות בשוק ההון, ולאחר מכן רבעון שני "מתקן" (רווח שיא של מיליארד שקל ברבעון). במצרף שני הרבעונים, התוצאות היו במרחק רב מהממוצע הרב שנתי של האלמנטרי, ולמרות שהרבעון השני היה טוב החציון הראשון של : רווחיות מעל 2021 הממוצע הרב שנתי מאת חגי שפירא דוחות כספיים אירע כאשר המשק היה 2021 • הסגר בינואר בכיוון של התאוששות (ותחילת ההתחסנות) וחזרה לשגרה • לפיכך, שוק ההון לא עבר זעזועים בנוסח • השכיחות של התביעות 2020 הרבעון הראשון של הייתה אמנם נמוכה ביחס לממוצע, אם כי לא באותה רמת השפעה של סגרים קודמים ביטוחי פרט רכב רכוש 4,799 313 37% 30% 4,661 400 138 -87 3% -21.8% רכב חובה 3,070 205 23% 19% 2,988 -193 82 398 3% מהפסד לרווח סה”כ רכב 7,869 518 60% 49% 7,649 207 220 311 3% 150.2% דירות 954 140 7% 13% 938 62 16 78 2% 125.8% בנקים ומשכנתאות 118 5 1% 0% 122 9 -4 -4 -3% -44.4% סה”כ דירות 1,072 145 8% 14% 1,060 71 12 74 1% 104.2% סה”כ פרט 8,941 663 1 1 8,709 278 232 0 385 ביטוחים עסקיים בתי עסק 1,311 80 10% 8% 1,275 37 36 43 3% 116.2% הנדסי 285 31 2% 3% 270 20 15 11 6% 55.0% חבות מעבידים 337 -18 3% -2% 324 -91 13 73 4% 80%- קיטון בהפסד ב צד ג 666 7 5% 1% 608 -120 58 127 10% מהפסד לרווח חבות מוצר 177 70 1% 7% 162 31 15 39 9% 125.8% סה”כ עסקי 2,776 170 21% 16% 2,639 -123 137 293 5% מהפסד לרווח אחריות מקצועית ודירקטורים 1,066 137 8% 13% 841 -7 225 144 27% מהפסד לרווח משמעותי אחר רכוש ואחרים 259 68 2% 6% 200 18 59 50 30% חבויות 89 15 1% 1% 71 9 18 6 25% אחרים 348 83 3% 8% 271 27 77 56 28% סה”כ 13,131 1,052 100% 100% 12,461 176 670 876 5% מעבר מרווח קטן לרווח משמעותי תפוקה תחום 2021 חציון ראשון 2020 חציון ראשון שינויים בין החציונים תפוקה רווח רווח שיעור בתפוקה גידול בתפוקה גידול ברווח שיעור ברווח (במיליוני שקלים) 2020- והשוואה לחציון המקביל ב 2021 תוצאות הענף האלמנטרי בחציון טון ויתכן שצריך להוציאם מביטוחי הפרט (אינם משמעותיים מסה"כ הרכב) 3.5 * ביטוחי הפרט ברכב כוללים גם רכב שאינו פרטי עד

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=