פוליסה - נובמבר 2021

60 / 2021 נובמבר פוליסה www.polisa.news לפני כשנתיים נפל דבר בעולם הביטוח. נכנסו לתוקף ברעש וצלצולים בישראל - "אישור קיום ביטוחים" והחיסכון רשות שוק ההון הביטוח על ידי ,2019 בינואר 6- בנוסח אחיד שפורסם על ידי הרשות בחוזר ביטוח מה ואשר אין לסטות ממנו (להלן: "ההנחיות" או "החוזר" או "הנוסח האחיד" או "אישור הביטוח" לפי העניין). הגורם העיקרי לצורך שראתה הרשות בקביעת הנוסח האחיד, כפי שאף נכתב במפורש בסעיף הראשון של החוזר, היה החשש של הרשות שהמבטחים במצב הקיים לא עומדים בלחצי הלקוחות ומנפיקים אישור קיום ביטוחים "שאינו תואם לפוליסת הביטוח של המבוטח ולא ניתנה 40 בעניינו הודעה לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, בהתאם לסעיף )". הרשות 1981 - לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים ביטוח (התשמ"א במידה רבה החליטה לשמור על המבטחים מפני עצמם. הפתרון נמצא בהנחיות החדשות ובנוסחים אחידים מהם אסור לסטות. אין יותר נוסחים חופשיים. יש רשימה סגורה של כיסויים. רשימה סגורה של ביטולי חריגים. נוסח קבוע במבנה קבוע של טופס שאין לסטות ממנו. ידי המבטחים מצד אחד וידי מבקשי האישורים מהצד השני נכבלו להנחיות הסגורות ובלתי ניתנות לשינוי. חסל סדר דרישות חסרות כיסוי וחסר סדר כניעה של המבטחים לדרישות בלתי סבירות של מבקשי האישורים. וכמו באגדות, כולם חיים באושר ועושר עד עצם היום הזה. אז זהו, שלא. הבעיה העיקרית בעיניי בתהליך שתואר לעיל היא באמונה של הרשות, שעצם ניסוח הצגת והפעלת ההנחיות הוא למעשה הפתרון של כל הבעיות הנובעות מאישורי הביטוח. מרגע שפורסם החוזר והוכנס לתוקף, נראה שברשות סימנו לעצמם "וי" וסגרו את העניין. למעשה, מאז הכניסה לתוקף לא נראה שהושקעה מחשבה על הצורך לבדוק, לפתור בעיות שמתעוררות, לעדכן את הנוסחים בהתאם לצרכים שמתעוררים בשוק. לא הוקם שום מנגנון שיינטר, ישמע וייתן מענה לשאלות ולבעיות שמתעוררות משך הזמן. התוצאה כבר מורגשת. שהרי אם הגורם המוסמך אינו נותן פתרונות ואינו מעדכן את ההנחיות לפי הצרכים, השוק עושה את שלו. וכך אנו חוזרים לאט לאט ובביטחון למצב שהיינו טרם הפעלת החוזר למצב שבגללו בכלל בא הנוסח האחיד לעולם. כך אנו נתקלים באין סוף מקרים בהם מבקשי האישור יוצרים פרשנויות יצירתיות לסעיפים השונים. וכך המבטחים שוב נכנעים לדרישות הזויות או חריגות של מבקשי אישורים, גם כאשר זה נוגד את ההנחיות וגם כאשר זה נוגד את הכיסויים על פי הפוליסה. איש לא יוכל האשים אותי בתמיכה בנוסח האחיד. אני הייתי, מתחילת הדרך, מהמתנגדים הרעשניים ביותר לנוסח הזה. לא מכיוון שאני נגד הסדרת הנושא, אלא משום שההסדרה המוצעת הייתה בעיני חסרת סיכוי כלשהו להצלחה. לדעתי, ואני ממשיך לדבוק בה, את ההסדרה יש להתחיל מנוסח אחיד של פוליסות/ סעיפי הביטוח. רק על בסיס נוסחים ברורים אחידים ומוסכמים על כולם ניתן לבנות אישורי ביטוח סטנדרטיים. אולם, אם כבר הוחלט מה שהוחלט והנחיות הללו נכנסו לתוקף מחייב, אז על כל הצדדים, הרשות, חברות הביטוח ומבקשי האישורים לפעול בשיתוף פעולה שילוב כוחות והפריה הדדית כדי להביא את התהליך להצלחה לאורך זמן. הרשות הטילה על השוק הנחיות, סגרה את הדלת, כבלה את ידי הצדדים והשאירה את השוק "להסתדר" עם זה. נראה שהרשות מאמינה שבכך היא מיצתה את תפקידה בעניין זה. גישתה זו של הרשות היא מתכון ברור לכישלון. והכשלון כבר נראה בבירור לכולם. הנוסח האחיד המוגבל אינו נותן תשובה מלאה לדרישות ולצרכי הצדדים. . טבלת "השירותים" אינה כוללת את העיסוקים האפשריים והנדרשים 1 וכוללת עיסוקים שאינם מוגדרים דיים. רשימת העיסוקים היא למעשה אין סופית ועיסוקים חדשים נוצרים מדי יום. הרשימה הסגורה היא מיותרת. יש להסתפק בתיאור העיסוק שקיים בראש המסמך שם ירשם תיאור העיסוק הנדרש וכך יהיה ברור העיסוק המבוטח בפוליסה. . אבל הבעיה העיקרית היא ב"נספח ד' כיסויים נוספים בתוקף". בהעדר 2 נוסחים מוסכמים ואחידים בין המבטחים השונים יש אי ודאות לגבי מהות הכיסוי הניתן לפי הסעיפים המפורטים. הדרך למנוע אי ודאות היא בהכנסת נוסח מלא של כל סעיף בהנחיות ולא להסתפק בכותרות. להלן כמה דוגמאות (ממש על קצה המזלג). אחריות צולבת. רשומה כותרת בלבד. הנוסח הוא חסר ויוצר 302 • "אישור קיום ביטוחים" חוגג שנתיים – הצלחה או כשלון? מאת גדעון ארמן בעלים ומנכ"ל של ארמן יועצים – ניהול סיכונים וביטוח • נראה שהגיע הזמן, לאחר כמעט שנתיים של התנסות, לבצע רוויזיה משמעותית בהנחיות • יש לעדכן, לשנות ולתקן את ההנחיות, הטבלאות והמסמכים הנלווים כדי שהשוק יוכל לפעול על פיהן ולא יאלץ לעשות תרגילי התחמקות יצירתיים כדי להתגבר על המהמורות שההנחיות במצבן הנוכחי יוצרות

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=